Staré pohlednice - filokartie

Základní informace a odkazy pro začínající sběratele pohlednic

Historie vzniku pohlednic ve zkratce

1861 - v USA je patentován korespondenční lístek
1869 - Rakousko-uhersko zavádí do poštovního provozu korespondenční lístek o velikosti 122×85mm
1872 - Na korespondečních lístcích byly povoleny reklamní přítisky. Celá zadní strana pohlednice byla však stále určena pro adresu a bylo zakázáno do této části cokoli zapisovat. Jedná se o pohlednice s tzv. dlouhou adresou, označováno DA. Sdělení se psalo na úzký proužek pod obrázkem na lícové straně a většinou i do obrázku.
1873 - Z Německa byla odeslána první pohlednice se záběrem z českého území (obrázek budov na Sněžce).
1897 - Začínají převládat pohlednice s obrázkem skoro přes celou lícovou stranu.
1906 - Podepsána dohoda členských zemí Světové poštovní unie o rozdělení adresního prostoru na rubu pohlednice pro zprávu a adresní část". Pro obrázek se tedy začala využívat celá lícová strana.
1955 - Československé vydavatelství pohlednic Orbis zavedlo jednotný formát pohlednic o velikosti 145×105mm - tzv. velký formát, označováno VF. Tento formát se zachoval prakticky dodnes.

Časté termíny a zkratky

Filokartie - Systematické sbírání pohlednic, sběratelství pohlednic. V němčině je znám tento termín jako "Philokartie", v USA je pak rozšířen termín deltiologie (Deltiology).
Líc pohlednice - Přední strana pohlednice s obrázkem.
Rub pohlednice - Zadní strana pohlednice pro sdělení , známku a adresu.
DA - dlouhá adresa - Pohlednice s celou zadní adresní částí (použiváno cca do roku 1906).
MF - malý formát cca do 140×90mm - Formát pohlednice používaný v ČSSR do roku 1955.
VF - velký formát 145×105mm - V ČSSR zavedený od roku 1955.
DF - dlouhý formát - Prodloužený formát VF pohlednice , většinou se jednalo o rozměr cca 210 x 105 mm.
Další formáty - Po roce 1955 vycházely v ČSSR občas i nestandartní formáty, úzké formáty (minipohlednice), kruhové pohlednice apod.

Nejčastější typy pohlednic dle způsobu zhotovení, tvaru a atypické pohlednice

Litografická pohlednice - Litografie je tisková technika vynalezená roku 1796. Litografické pohlednice se rozšířily po roce 1890. Pohlednice s graficky upraveným nápisem jsou většinou vícezáběrové a jsou dokresleny ornamenty, rámečky apod.
Světlotisková pohlednice - počátek výskytu této tiskové techniky se datuje na přelomu 19.a 20. století. Světlotisk se řadí mezi první techniky, které reprodukují fotografii.
Reliéfní pohlednice
Hlubotisková pohlednice - Pohlednice s hlubotiskem jsou jednobarevné, hnědě nebo zeleně tónované. Většího rozšíření se dočkal ve 30. letech 20. století.
Ručně kolorovaná fotografie
Koláž
Bromografie
Ofset
DIA pohlednice - V ČSSR tyto pohlednice vydávalo v 70.letech nakladatelství ORBIS. Polovinu z celkového rozměru 15x10 cm tvoří samotná pohlednice a druhou tvoří tři diapozitivy.
3D - prostorová pohlednice
Gramo pohlednice
Dřevěné pohlednice

Odkazy na sběratelské stránky o filokartii

Filokartie.cz - online magazín
filokartie.cz
Katalog pohlednic PRESSFOTO - téma filmové mayovky
karel-may.majerco.net
Sběratel.com - inzerce, internetové fórum, katalog odkazů
sberatel.com
Pohlednice Česká Třebová - Česká Třebová a okolí na starých pohlednicích, z historie pohlednic apod.
pohlednicect.cz
BohmischLeipa - Česká Lípa ze starých pohlednic
bohmischleipa.cz

Kde nakoupit online staré pohlednice

Sběratelství s.r.o. - eshop pro sběratele, Valašská Polanka
aukce-pohlednic.com
Orbitak Postcard - eshop pro sběratele, Ostrava - Poruba
orbitakpostcard.cz
Philashop.cz - eshop pro sběratele, Olomouc
philashop.cz
Sběratelství, hobby a další přebytky - eshop pro sběratele, Praha
webareal.cz/pohlednice
Staré pohledy - eshop pro sběratele, antikvariáty Praha
starepohledy.cz
Burda-Auction - eshop pro sběratele, Brno
burda-auction.com
Antikvariát Melcer - eshop pro sběratele, Praha
melcer.biz
Pofil - eshop pro sběratele, Spomyšl
pofil.cz
Filatelie Stošek - eshop pro sběratele, Praha
filatelie-stosek.cz
Eshop Infofila - pomůcky nejen pro sběratele pohlednic, Úpice
eshop.infofila.cz
Ak-ansichtskarten.de - eshop přes 1 milión pohledů z celého světa
ak-ansichtskarten.de